Etablering af bytræer

træEt træs kvalitet kan vurderes ud fra mange synsvinkler. Man kan bedømme både ydre og indre kvalitetskendetegn, man kan afveje udseende i forhold til vækstmuligheder og trivsel, eller man kan vægte udseende i forhold til vækstmuligheder. Det er en kendsgerning, at hvis man vil have et godt resultat ud af sine plantninger, må mange elementer indgå i kvalitetsvurderingen. Hos producenterne kan man finde elementer til en kvalitetsbedømmelse af træerne.

Dansk Planteskoleejerforening har udviklet et sæt Sorterings- og Bundtningsbestemmelser, som giver nogle ydre mål for, hvad det er, man betaler for. Det skal dog bemærkes, at disse bestemmelser kun er vejledende minimumskrav, og at der uden tvivl vil blive udarbejdet nye, tidssvarende bestemmelser. Det er meget vigtigt at kontrollere, at de varer, man modtager fra planteskole eller indslag, er i orden. Det kræver en smule tid, men hvis man gør det til en rutine, så vil der i længden kunne spares både tid og penge, og man bliver fri for en masse ærgrelser.

Hvis man vil undgå træer med sår, skrammer og udtørring, må der kræves noget af den planteskole, man får leveret træerne fra. Det kan i sin yderste konsekvens betyde, at man må returnere træer, der ikke lever op til almene kvalitetskrav. I længden er det dog næppe holdbart at basere handelsforholdet på kontrol, så man må i stedet opbygge et godt tillidsforhold til sin planteskole, så man kan diskutere og opstille kvalitetskrav.

Når man modtager en forsendelse af træer, er det første element i kvalitetssikringen en kontrol af varens ægthed. Er det den bestilte art eller sort, som er leveret? Visse planteskoler foretager det, man kalder ombytning. Det betyder, at man sender kunden ikke de bestilte, men nogle helt andre træer, som er – lige så gode….. Det kan få katastrofale æstetiske og praktiske konsekvenser, hvis der indsniger sig forkerte slægter/arter/sorter i et parti træer. Det er altså ikke nok at beskrive træerne med et dansk navn, det botaniske navn skal også være med. Det vil sige navn på både slægt, art og sort, f.eks. Tilia cordata Rancho.

Vurdering af træernes kvalitet

Et andet element i kvalitetsvurderingen er træernes størrelse. Træer sælges i tre klart forskellige kvaliteter: Som allétræer, som hejstere og som bundtevarer. Allétræer er træer, som har grenfri stamme op til 180 eller 220 cm højde. Kronen sidder altså isoleret øverst på træet. Allétræer bør være omplantet mindst hvert 4. år i planteskolen. Hejstere er træer, som har grene hele vejen op langs stammen. Her er der krone på hele træet. Også hejsterne skal være omplantet hvert 4. år. Bundtevarer er beregnet på læhegn eller skovbrug.
Træerne er kun 2-4 år gamle og har sidegrene op langs hovedstammen. Disse træer har kun været omplantet én gang eller måske slet ikke. For allétræers vedkommende er det stammeomfanget, der sorteres efter. Man måler omkredsen i 1 meters højde over rodhalsen og opgiver det målte i cm. Et træ kan derfor have størrelse 12-14, 14-16, 18-20 eller 25-30 (mellem 18 og 20 cm eller mellem 25 og 30 cm i omkreds).  For hejstere angives størrelsen i cm målt fra rodhalsen til toppen. Træet kan altså have størrelser som 250-300 eller 400-500 (mellem 2,5 og 3 m længde fra rodhals til top eller mellem 4 og 5 m længde).

Af og til ønsker man at plante helt unge træer. De er ikke så påfaldende, og man kan tillade sig at plante en gruppe i stedet for ét enkelt træ. Desuden er de billige, og de etablerer sig hurtigt. Så der er gode grunde til at begynde træplantningen derfra. Disse helt unge træer sælges som bundtevarer i bundter á 25 stk., og deres størrelse angives som længden i cm fra rodhalsen til toppen. De kan f.eks. ligge som 30-50 eller 100-150.