Erstatning for lægesjusk

Erstatning lægesjusk og fejlI Danmark har vi efterhånden så veludviklet et sundhedssystem, at andre lande stiler efter at være lige som os. Vi er et af de lande som mange folk ønsker at bo i og vores hospitaler og lægeuddannelser følger trit med denne opfattelse. Folk er altså rigtig gode til det de laver. Problemet er dog, at selv med de bedste af de bedste, så vil der altid være fejl. Det er ikke til at undgå. Det sker også i Danmark og det kan til tider være alvorligt. Det er heldigvis sjældent at folk kommer slemt til skade og størstedelen af de få skader der nu engang sker er som regel små skavanker, som ikke har den store indflydelse på hverdagen.

Men en gang imellem kan der ske ting hvor man har brug for noget hjælp, måske fordi man ikke længere kan arbejde eller man er blevet begrænset på en anden måde, som følge af den behandling man har fået. Der findes dog heldigvis adskillige ting du kan gøre såsom at klage eller at søge erstatning, hvis det er så stor en gene i din hverdag.

Hvorfor sker der fejl i behandlingen?

Lige præcis hvorfor den slags lægesjusk eller patientskader opstår kan være svært at sige. I bund og grund er det jo fordi, at der er blevet begået en fejl et sted. I definitionen af en patientskade skal en specialist vurdere, at man med en anden fremgangsmetode til problemet ville kunne undgå den skade. Det betyder altså, at hvis man skal koge det helt ned, så er en patientskade når den person der behandler dig træffer en forkert beslutning. Trods mange års uddannelse, så kan det jo ske, da vi alle blot er mennesker – lige meget hvilket fag vi arbejder inden for.

Den mere specifikke grund til hvorfor der sker den slags lægesjusk kan variere meget. Nogle gange er det måske bare en dårlig læge. Man hører til tider historier om enkelte behandlere som gang på gang ruinerer deres patienter i form af fejlbehandling. Det kan være en årsag. En anden kan f.eks. være træthed, som kan påvirke den beslutning man træffer. Der kan ske ting i livet hos den pågældende læge, som gør, at vedkommende mister fokus og måske ikke kan fokusere på sagens kerne. Disse fejl prøver man selvfølgelig at undgå med mange forskellige tiltag, men det kan være svært at kaste et net ud der fanger dem alle.

Det kan du gøre for at få hjælp

Hvis du føler du er blevet udsat for en fejlbehandling eller lægesjusk, så har du nu nogle muligheder foran dig. Generelt så hedder de, at du kan enten klage eller søge erstatning. Den ende udelukker ikke den anden, da du godt kan klage, hvorefter du søger erstatning i kraft af den endelige dom i din klage. Det er stort set lige meget hvor du har pådraget dig skaden. Erstatning kan fås både hos speciallæger og almindelige læger, samt privathospitaler og offentlige hospitaler. De skal alle leve op til den samme standard og brud på denne kan udløse en erstatning til dig.

Dog skal du først sikre dig, at du faktisk har en skade. Det er nemlig ikke i alle tilfælde at skaden faktisk tæller som en patientskade. Generelt, så skal en erfaren specialist beslutte, at en anden fremgangsmetode ville give et andet udfald uden at pådrage skaden. Ligeledes hvis der i noget af det brugte udstyr er fejl, så vil du også kunne få erstatning.

Hvis man skal ridse det op i grove træk, så omhandler det behandling, hvor du har fået fysiske bivirkninger efter enten indtagelse af medicin eller specifik behandling. I nogle tilfælde kan psykiske skader også hjælpes, men som regel ikke.

Sådan får du en passende erstatning

For at få en erstatning og at få den rigtige, så kan det være en god idé at sætte sig ind i hvordan det virker. Det vurderes nemlig sådan, at det f.eks. er værdien af det arbejde der går tabt, som du vil være berettiget til. Hvis du f.eks. ikke kan bruge dit ben, men er fysisk aktiv i dit daglige arbejde, så vil du altså kunne få hjælp. Derudover er der også flere andre kategorier såsom varige mén eller svie samt smerte. Gældende for alt er dog, at skaden skal være større end 10.000 kr. En skæv storetånegl er altså ikke nok, da den kun er kosmetisk og ikke overstiger 10.000 kr.

Disse ting kan du ikke få erstatning for

Der er dog også nogle ting, som du ikke kan få erstatning for. Her gælder det f.eks. sygdomme, som du allerede har eller f.eks. behandling i udlandet, som man selv har opsøgt og ikke anbefalet af det danske sundhedssystem. Derudover kan du som hovedregel ikke få erstatning for psykiske bivirkningen eller skader i forbindelse med et sygdomsforløb, hvor man ikke blev rask.